Referanser

 

Alders og sykehjem:

 • Bergseng Bo-, og servicesenter: Installasjon av sterk-, svakstrøm,tele/datakommunikasjon.
 • Kveldsol aldershjem: Ombygging, rehabilitering.
 • Husby sykehjem: Nybygg, Borkenes
 • Bøheimen Sykehjem: Bø kommune.
 • Grovfjord bo- og servicesenter
 • Universitetssykeguset Nord-Norge HF, Senter for psykisk helse, Storslett.

Skoler:

 • Borkenes barneskole
 • Borkenes barne,- og ungdomsskole
 • Skånland sentralskole
 • Seljestad barneskole
 • Lødingen videregående skole
 • Samisk høyskole Kautokeino: Installasjon av sterk-, svakstrøm, tele/data, EIB anlegg.

Forsvaret:

 • Trondenes Øvingssenter, R.O.S: Kjøkken og messebygg. Installasjon sterk,-svakstrøm, Tele/data spredenett.
 • Forsvarsbygg kundesenter, Harstad
 • Setermoen forvaltningsbygg
 • Ledelsesbygg L2 Setermoen
 • Andøya flystasjon: Kjøkken/messebygg
 • Setermoen, Mannskapsforlegning

Diverse:

 • Harstad Sparebank: Ombygging, rehabilitering. Sterk-, svakstrøm.
 • Eneboliger/kontorer etc: Installasjon av lys, varme, brannvarsling, tele/data,
  innbruddsalarm, osv.
 • Strømbygget Harstad: 24 leiligheter. Byggherre Harstadbygg AS.
 • Rema 1000: Nybygg i Lødingen, Tromsø, Bergseng, Vadsø og Andselv.
 • Torvet Tannlegesenter Harstad
 • Trondenes Boligpark: 27 leiligheter, Byggherre PEAB Nilsen & Haukland.

Vedlikeholdsavtaler:

 • Forsvarsbygg
 • Kvæfjord kommune
 • Troms Fylkeskommune

Bilde av samisk høyskole kautokeino

Samisk høyskole Kautokeino

Elentreprenør Arne H Johansen   |   Postboks 234, 9483 Harstad   |   Tlf: 77 07 99 70   |   firmapost@arnejohansen.no   |   Org.nr: 976 550 552